VIỆT THUẬN : SỰ CHUẬN BỊ CHO NHỮNG DỰ ÁN MỚI

VIỆT THUẬN : SỰ CHUẬN BỊ CHO NHỮNG DỰ ÁN MỚI

VIỆT THUẬN : SỰ CHUẬN BỊ CHO NHỮNG DỰ ÁN MỚI

Các Dự Án Đã Hoàn Thành |

Nhà máy Nosco shipyard vừa hoàn thành dự án trùng tu sửa chữa cho Việt Thuận, một trong những khách hàng thân thiết của chúng tôi. Tới thăm nhà máy lần này là tàu vận tải Việt Thuận 35-01 (tên cũ là Polaris Melody). Sau nhiều năm hoạt động trên biển thì đây là thời gian thích hợp để trùng tu và nâng cấp phương tiện trước khi bắt đầu cho những dự mới phía trước.

Các hạng mục sửa chữa chính trong lần ghé thăm này bao gồm bảo dưỡng, vệ sinh trục đuôi chân vịt, sơn lại thân vỏ tàu, vệ sinh nắp hầm hàng.