THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ TIN TƯỞNG

THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ TIN TƯỞNG

THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ TIN TƯỞNG

Các Dự Án Đã Hoàn Thành | 25/12/1992

Ngày 04/10/2020, tàu Việt Thuận 30-01 đã lên dock của NOSCO Shipyard tại Quảng Ninh để thực hiện sửa chữa trùng tu lần thứ 2 (IS2). Việt Thuận 30-01 được đóng năm 2007, có khối lượng toàn tải 19.918 tấn và chiều dài 179 m. Trong quá trình sửa chữa, bên cạnh các hạng mục công việc khác, Việt Thuận 30-01 đã được khoác lên minh lớp áo mới.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, NOSCO Shipyard đã đón 6 tàu thuộc đội tàu Việt Thuận đến sửa chữa. Việt Thuận 30-01 cũng là tàu thứ 47 hoàn thành việc sửa chữa và rời nhà máy của chúng tôi vào ngày 04/11/2020 trong sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái trong thời gian tới.

Chúc Việt Thuận 30-01 luôn thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp lại.