CỐ LÊN MIỀN TRUNG ƠI

CỐ LÊN MIỀN TRUNG ƠI

Hàng năm, Miền Trung Việt Nam luôn là vùng phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề do bão lũ. Năm 2020 là một trong những năm ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề nhất với 11 tỉnh từ Nghệ An đến Tây Nguyên có lũ lụt lịch sử và sạt lở đất.

Đồng hành với người dân miền Trung đang ngày ngày phải gồng mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề vì bão lũ, NOSCO Shipyard đã phát động chương trình “Hướng về miền Trung” nhằm mục đích kêu gọi cán bộ, công nhân viên trong Công ty ủng hộ vật chất.

Ngày 30/10/2020, một số tiền nhỏ ban đầu đã được gửi tới đồng bào miền Trung thông qua hoạt động cứu trợ cùng xã Tiền Phong. Việc gây quỹ vẫn tiếp diễn, NOSCO Shipyard hy vọng sẽ giúp được phần nào cho người dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.