ECO DYNAMIC: GIẢI PHÁP MỚI CHO MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

ECO DYNAMIC: GIẢI PHÁP MỚI CHO MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Eco Dynamic là tàu chở hàng rời được đóng mới vào năm 2005 với trọng tải 32,354 DWT và 177m chiều dài. Vào ngày 18 tháng 11 tàu đã  kết thúc kì bảo dưỡng kĩ thuật tại nhà máy Nosco shipyard (Quảng Ninh, Việt Nam) và đã sẵn sàng cho những hành trình mới.Trong thời gian sửa chữa, bên cạnh những công việc bảo dưỡng thông thường tàu còn được lắp đặt thêm hệ thống ống xử lí nước dằn mới (BWTS) với mong đợi sẽ giảm thiểu những yếu tố độc hại từ chất thải ra môi trường. Đây cũng là yêu cầu của Công ước Quản lý Nước dằn, một công ước quốc tế có hiệu lực từ tháng 9 năm 2017 tại 79 quốc gia thành viên.

Công ước nhằm ngăn chặn sự lây lan của các sinh vật thủy sinh có hại từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn thiệt hại đối với môi trường biển do xả nước dằn, bằng cách giảm thiểu sự hấp thụ và thải sau đó của các trầm tích và sinh vật. Từ năm 2024, tất cả các tàu bắt buộc phải có BWTS đã được phê duyệt. Do đó, chúng tôi thấy trước nhu cầu thay thế / lắp đặt BWTS của tàu nước ngoài trong những năm tới và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khách hàng  của mình bất cứ khi nào được yêu cầu.