NOSCO SHIPYARD : PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NGOẠN MỤC

NOSCO SHIPYARD : PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NGOẠN MỤC

NOSCO SHIPYARD : PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NGOẠN MỤC

Tin tức |

Vào tháng 11/2020, NOSCO Shipyard được nhắc đến trong phóng sự của Đài truyền hình Quảng Ninh về sự hồi phục và phát triển ngoạn mục. Là một trong những doanh nghiệp lớn, có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, NOSCO Shipyard thường nhận được sự quan tâm và khích lệ từ chính quyền địa phương.