Đông Bắc 22-03

Đông Bắc 22-03

Đông Bắc 22-03

Các Dự Án Đã Hoàn Thành |

Tàu vận tải Đông Bắc 22-03 là một những thành viên đến từ đội tàu vận Đông Bắc vừa hoàn tất quá trình sửa chữa tại nhà máy của chúng tôi, đây cũng là tàu thứ 2 khởi hành tại nhà máy trong tháng.

Với trọng tải 22,000 tấn và dài 146 m và là loài tàu chở hàng rời. Tàu cập cảng nhà máy vào ngày 11 và rời đi vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 sau 7 ngày sửa chữa.